Juni 2015: Proces mod det nye beredskab

Nyt fælleskommunalt beredskab undervejs

Beredskaberne i Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner skal lægges sammen og netop nu er både medarbejdere inden for området samt politikerne i de fire byråd blevet orienteret om status for arbejdet med sammenlægningen.

Det er den nye beredskabsdirektør for de fire kommuner, Kasper Sønderdahl, der blot et par uger inde i sin ansættelse gør status over arbejdet med at samle de fire kommuners beredskab til et samlet beredskab.

Nyt navn valgt
I den politiske styregruppe, der består af to medlemmer fra hvert byråd herunder borgmestrene, er der indtil nu holdt fire møder.
Den politiske styregruppen har foreløbig valgt at kalde det nye fællesskab ”Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland”. Det skal endeligt vedtages i byrådene senere på året. Det er også i den politiske styregruppe at beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl har fremlagt et notat om de muligheder og udfordringer, der er forbundet med etableringen af det nye beredskab. Endvidere er den politiske styregruppe d. 10. juni blevet præsenteret for et katalog med mulige effektiviseringer, som nærmere skal vurderes og bearbejdes.

Dokumenter

Scenarier for effektivisering - katalog - juni 2015

Notat - Etablering af fælleskommunalt beredskab - muligheder og udfordringer - juni 2015

Ikke taget stilling til effektiviseringer
Kasper Sønderdahl understreger, at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til hverken ændringer i beredskabets dimensionering eller eventuelle effektiviseringer. Aftalen mellem regeringen og KL betyder, at de 87 kommunale beredskaber i løbet af 2015 skal lægges sammen til blot 20 beredskaber samtidig med, at der skal hentes en effektiviseringsgevinst. Konkret betyder det at Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland skal reducere budgettet med ca. 6,8 mio. kr. svarende til ca. 15% af det samlede budget.

Det videre arbejde
Den 10. august skal den politiske styregruppe tage stilling til et udkast til en basisdimensionering af beredskabet, der også er beredskabsdirektørens faglige plan for realisering af de besluttede effektiviseringer. Når der er enighed i de fire kommuner om dimensioneringen af det kommende beredskab, skal materialet til høring i Beredskabsstyrelsen. Endelig ventes det, at de fire byråd kan træffe endelig beslutning om beredskabets størrelse på byrådsmøder i oktober/november.

De nye beredskaber skal træde i kraft fra 1. januar 2016.

Yderligere oplysninger:
Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør, 51 16 77 09