Baggrunden

I juni 2014 indgik regeringen og KL en aftale om strukturen for det danske redningsberedskab. Aftalen indebærer at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder og derved reducere antallet af beredskabsenheder fra de nuværende 87 enheder til 20 større beredskabsenheder. På byrådsmøder i januar 2015 er der truffet principbeslutning om at indgå i et tværkommunalt samarbejde samt etablering af et §60 fællesskab mellem Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Norddjurs kommune og Syddjurs kommune har allerede i 2007 stiftet et § 60-fællesskab: Brand & Redning Djursland. Etableringen af det nye beredskab sker ved en udvidelse af ejerskabet af Brand & Redning Djursland, således at Randers kommune og Favrskov kommune indtræder i ejerskabskredsen pr. 1. januar 2016. Ved den lejlighed skifter beredskabet også navn til Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland.

De fire byråd/kommunalbestyrelser har i oktober måned 2015 taget endelig stilling til vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed, som nu er en realitet.

Kort over planlagte sammenlægning november 2015

Kort over de nye beredskaber nov.  2015.