August 2015: Beredskab & Sikkerhed skal effektiviseres i to faser

Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed - det nye fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner - afholdt møde mandag aften den 10. august 2015. 

Styregruppen indstiller til byråd og kommunalbestyrelser, at det videre arbejde med effektiviseringer af beredskabet forløber i 2 faser.

I fase 1 indarbejdes effektiviserings- og harmoniseringsforslag svarende til 3 mio. kr. Det sker med udgangspunkt i det udarbejdede oplæg til "Ændringskatalog, version 6", som også omfatter en revurdering af aftalerne med Falck. Forslagene skal implementeres i 2016 på baggrund af en risikobaseret dimensioneringsplan, der forventes vedtaget i byråd/kommunalbestyrelser i december 2015.

I fase 2 udarbejdes forslag til en ændret opgaveløsning på baggrund af nye principper for dimensionering, som fastsættes af byråd/kommunalbestyrelser. Forslaget, som kan realisere en besparelse på 3,8 mio. kr., skal være klar til den politiske behandling senest juni 2016.

”Med beslutningen om at effektivisere Beredskab & Sikkerhed i to faser giver vi nu beredskabsdirektøren arbejdsro til at sammensætte fremtidige løsninger, der både imødekommer vores krav om et effektivt drevet beredskab og samtid skaber den fornødne sikkerhed for vores borgere” udtaler Claus Omann Jensen, formand for den politiske styregruppe og borgmester i Randers.

”Når man lægger fire kommuners beredskaber sammen, så skal der selvfølgelig høstes effektiviseringsgevinster her og nu, men der er simpelthen brug for mere tid, hvis vi skal komme i mål med besparelser i størrelsesordenen 15 %. Ved at tage det i to faser får den nye beredskabskommission lejlighed til at samtænke hele beredskabet og finde de bedste løsninger. Det er jeg meget tryg ved”, siger Claus Omann Jensen.

I forbindelse med den politiske styregruppes møde i juni blev et foreløbigt effektiviseringskatalog offentliggjort med henblik på at sikre en åben dialog om de muligheder og udfordringer, som det nye beredskab står over for. I løbet af juni og juli måned er de fremlagte effektiviseringsscenarier yderligere undersøgt og bearbejdet. I løbet af processen viste det sig, at nogle af disse effektiviseringsforslag af forskellige årsager ikke lader sig implementere eller ved nærmere undersøgelse ikke har den forventede effekt. Til gengæld har en række nye scenarier i mellemtiden set dagens lys på baggrund af input fra medarbejdere, fra frivillige og fra vores samarbejdspartnere. I ”Ændringskatalog, version 6” fremgår de scenarier, som er drøftet i den politiske styregruppe på mødet mandag aften.

Dagsorden, referat og ændringskatalog er tilgængelig på www.beredskabogsikkerhed.dk om få dage.

> Hent Ændringskatalog her

Formand for styregruppen, borgmester Claus Omann Jensen Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, 5116 7709