Styregrupper

For at styre processen, er der nedsat et antal styregrupper, der skal forberede sammenlægningen af de 4 kommuners beredskaber.