Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen gør det muligt for alle medarbejdere og frivillige med tilknytning til beredskabet at indberette oplysninger om ulovlige eller alvorlige forhold, der har en væsentlig negativ betydning for varetagelsen af beredskabets opgave, uden at frygte for repressalier.

Link til flere informationer, herunder Whistleblowerpolitik og privatlivspolitik samt link til indberetning.