Medarbejderudvalg

Formålet med det midlertidige medarbejderudvalg for det nye fælles beredskab er at skabe grobund for at godt samarbejde mellem ledese og medarbejdere, og samtidig sikre medarbejdernes indflydelse og medbestemmelse om forberedelse af arbejds- , personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold gældende for det ny fælles beredskab.

Medlemmerne er:
2 medarbejderrepræsentanter fra hver af de 3 beredskaber. Følgende er udpeget:
Brand og Redning Djursland:
Jan Møller Nielsen, Jens-Otto Bertel Hansen,
Randers Brandvæsen:
Per Allan Nielsen, Anders Dahl Jensen
Favrskov Brandvæsen:
Per Nygaard Jensen, Tinna Lynge Jensen

Beredskabscheferne

Peter Allentoft Randers Brandvæsen,
Steen Eilenberg Favrskov Brandvæsen,
Kasper Sønderdahl Brand og Redning Djursland,

Beredskabsdirektøren for det fælles beredskab (formand for udvalget)
Kasper Sønderdahl

Kommissorium

Se Kommissorium for midlertidigt medarbejderudvalg

Referater

Møde den 3. november 2015

Møde den 25. september 2015

Møde den 8. september 2015

Møde den 28. juli 2015

Møde den 15. juni 2015

Møde den 8. juni 2015

Møde den 29. april 2015