Medarbejdere

Medarbejderne i Favrskov Brandvæsen og Randers Brandvæsen overdrages den 1. januar 2016 til det nye fælles beredskab efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven. Medarbejderne i Brand & Redning Djursland er allerede en del af det nye beredskab, som jo etableres ved at udvide ejerforholdet af Brand & Redning Djursland til også at omfatte Randers Kommune og Favrskov Kommune.

Efter overdragelsen vil medarbejderne fortsat være ansat efter de kommunale overenskomster og bevare deres nuværende anciennitet i ansættelsesforholdet.

De nuværende arbejdsgivere har pligt til at informere medarbejderne i rimelig tid inden overdragelsen. Det gælder årsagen og datoen for overdragelsen, konsekvenserne og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse. Medarbejderne i Favrskov Brandvæsen og Randers Brandvæsen har modtaget den formelle underretning om deres nye arbejdsgiver og eventuelle ændringer i arbejdssted medio november 2015.

Det vil komme til at ske på flere forskellige måder. Blandt andet gennem de nuværende MED-udvalg og gennem det fælles medarbejderudvalg, som er blevet etableret. Her er medarbejderne i de 3 nuværende beredskaber repræsenteret af hver 2 medarbejderrepræsentanter.