Afbrændingsforbud genindføres i dele af Østjylland

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker, i skove m.v.

Beredskab & Sikkerhed udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra den 2. juli 2018 for Randers, Favrskov, og fastholder eksisterende afbrændingsforbud i Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbud i dele af Østjylland

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove.

Beredskab & Sikkerhed udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra den 2. juni 2018 for Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

Et beredskab i udvikling - ikke i afvikling

 ”Vi er et beredskab i udvikling og ikke i afvikling”. Sådan faldt ordene fra brandfolkenes fællestillidsmand Jan Møller Nielsen på det seneste møde i MED-udvalget for Beredskab & Sikkerhed. Beredskabet arbejder lige nu med seks konkrete udviklingsspor, der omfatter forbedring af brandfolkenes sikkerhedskultur, rekruttering af flere deltidsbrandmænd, udvikling af frivillig-enheden, brandforebyg-gelse, udvikling af salg og service-aktiviteterne og løbende effektivisering af beredskabet.

Beredskab til eksamen - alle bestod

”Kraftpræstation af dimensioner, så kort kan det siges”. Det er en særdeles tilfreds beredskabsdirektør, der gør status efter dagens storulykke på Anholt, som heldigvis kun var en øvelse.

 

Stor beredskabsøvelse på Anholt

Stor beredskabsøvelse på Anholt den 16. maj 2018. Ca. 175 personer deltager i øvelsen og målet er klart: ”Vi skal både træne øens brandfolk og samarbejdet mellem myndighederne for at sikre det bedst mulige beredskab til borgerne og turisterne på Anholt”, fortæller beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl.

Sirenerne hyler onsdag den 2. maj

Sirenerne afprøves hver nat uden lyd, men én gang om året - den første onsdag i maj kl. 12.00 - demonstreres de med fuld lyd og det er i år onsdag den 02. maj.

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet afprøver sirenerne for at teste hele systemet, men også for at minde befolkningen om sirenernes anvendelse og betydning.

Samme lyd – ny betydning
Selvom sirenerne lyder, som de plejer, er deres betydning en lidt anden end sidste år. Fra den 30. august 2017 har sirenevarslingen nemlig betydet:

Ny beredskabskommission har konstitueret sig.

Niels BorringBeredskabskommissionen for Randers, Favrskov og Djursland har på møde den 7. februar konstitueret sig med Favrskovs borgmester Nils Borring (S) som ny formand. Næstformand bliver borgmester Torben Hansen (S) fra Randers Kommune.

Fredeligste nytårsnat i mands minde

De 4 indsatsledere og 85 brandfolk på vagt nytårsnat hos Beredskab & Sikkerhed måtte heldigvis kigge langt efter brandene på det som må siges at være den roligste nat i mands minde.

 

Det daglige beredskab bliver nytårsnat opgraderet med to ekstra indsatsledere, men dem blev der heldigvis ikke brug for.

 

I alt blev 3 mindre container-brande slukket. Der blev slukket ild i et udhus og 2 automatiske brandalarmer blev håndteret. Og det er vel at mærke i både Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner sammenlagt.

 

 

 

Beredskab roser fyrværkeri-udsalgsstederne

Generelt er der stor ros fra beredskabet til fyrværkeri-udsalgsstederne i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Inspektørerne hos Beredskab & Sikkerhed er i disse dage på tilsyn hos de mange fyrværkeri-udsalgssteder og ifølge beredskabsinspektør Per Allan Nielsen skal der lyde ros til udsalgsstedernes håndtering af fyrværkeriet.

Sider