Brandstationerne flager på halv i dag

Det er med stor sorg vi har modtaget underretning om vores kollega hos Østjyllands Brandvæsen, der omkom under indsats i går. Brandstationerne hos Beredskab & Sikkerhed flager i dag på halv i respekt for vores afdøde kollega. Vores tanker går til hans familie og kollegerne på stationerne hos Østjyllands Brandvæsen.

Opdateret afbrændingsforbud

På baggrund af den lange tørke er jordbunden og vegetationen blevet meget tør. Dette betyder, at der er stor risiko for naturbrande.

Beredskab & Sikkerhed opdaterer afbrændingsforbuddet gældende fra den 2. juli 2018 for Randers Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

Forbuddet er udstedt i medfør af § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding og brug af:

Afbrændingsforbud genindføres i dele af Østjylland

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker, i skove m.v.

Beredskab & Sikkerhed udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra den 2. juli 2018 for Randers, Favrskov, og fastholder eksisterende afbrændingsforbud i Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbud i dele af Østjylland

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove.

Beredskab & Sikkerhed udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra den 2. juni 2018 for Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

Et beredskab i udvikling - ikke i afvikling

 ”Vi er et beredskab i udvikling og ikke i afvikling”. Sådan faldt ordene fra brandfolkenes fællestillidsmand Jan Møller Nielsen på det seneste møde i MED-udvalget for Beredskab & Sikkerhed. Beredskabet arbejder lige nu med seks konkrete udviklingsspor, der omfatter forbedring af brandfolkenes sikkerhedskultur, rekruttering af flere deltidsbrandmænd, udvikling af frivillig-enheden, brandforebyg-gelse, udvikling af salg og service-aktiviteterne og løbende effektivisering af beredskabet.

Beredskab til eksamen - alle bestod

”Kraftpræstation af dimensioner, så kort kan det siges”. Det er en særdeles tilfreds beredskabsdirektør, der gør status efter dagens storulykke på Anholt, som heldigvis kun var en øvelse.

 

Stor beredskabsøvelse på Anholt

Stor beredskabsøvelse på Anholt den 16. maj 2018. Ca. 175 personer deltager i øvelsen og målet er klart: ”Vi skal både træne øens brandfolk og samarbejdet mellem myndighederne for at sikre det bedst mulige beredskab til borgerne og turisterne på Anholt”, fortæller beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl.

Sirenerne hyler onsdag den 2. maj

Sirenerne afprøves hver nat uden lyd, men én gang om året - den første onsdag i maj kl. 12.00 - demonstreres de med fuld lyd og det er i år onsdag den 02. maj.

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet afprøver sirenerne for at teste hele systemet, men også for at minde befolkningen om sirenernes anvendelse og betydning.

Samme lyd – ny betydning
Selvom sirenerne lyder, som de plejer, er deres betydning en lidt anden end sidste år. Fra den 30. august 2017 har sirenevarslingen nemlig betydet:

Ny beredskabskommission har konstitueret sig.

Niels BorringBeredskabskommissionen for Randers, Favrskov og Djursland har på møde den 7. februar konstitueret sig med Favrskovs borgmester Nils Borring (S) som ny formand. Næstformand bliver borgmester Torben Hansen (S) fra Randers Kommune.

Sider