Ophævelse af afbrændingsforbud

Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed ophæver med virkning fra den 27. juni 2023 kl. 12.00 afbrændingsforbuddet gældende for Aarhus, Skanderborg, Odder (undtagen Tunø), Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Bemærk: Der er fortsat afbrændingsforbud på Tunø og på Samsø. Der er også afbrændingsforbud på Anholt hele året rundt.

Beredskaberne opfordrer fortsat til agtpågivenhed og yderst forsigtig omgang med kulgrill og bål m.v.
Anvendelse af ukrudtsbrændere frarådes.

De kommunalt fastsatte regler for afbrænding af haveaffald m.v. gælder stadig. Det er derfor fortsat ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Du kan finde disse regler på kommunernes hjemmesider.

Du kan se mere information om afbrændingsforbud her.