Høring af ny plan for risikobaseret dimensionering

Beredskabskommissionen har den 5. september fastlagt processen frem mod vedtagelse af en ny risikobaseret dimensionering for Beredskab & Sikkerhed.

Den risikobaserede dimensionering er den plan, som beskriver, hvor mange brandstationer, brandkøretøjer, antal brandmænd på udrykningerne m.v., som skal godkendes én gang i hver valgperiode. Dimensioneringen indeholder politisk fastsatte principper for indholdet af planen, den indeholder en beskrivelse af de risici, der findes i vores fire kommuner og den indeholder en beskrivelse af den forebyggende og afhjælpende kapacitet, som Beredskab & Sikkerhed skal kunne stille med.

Den risikobaserede dimensioneringsplan er sendt i høring hos Beredskabsstyrelsen, som har ret til at udtale sig om planen. Beredskabsstyrelsen skal dog ikke godkende planen. Endvidere er dimensioneringen sendt i høring hos MED-udvalget, Arbejdsmiljøgruppen, Stationskoordinatorerne, de fuldtidsansatte, de frivillige på Langvang og på Djursland samt hos Falck.

Forhåbentlig har vi alle input retur fra høringsfasen inden for den næste måneds tid. Når høringen er afsluttet skal Beredskabskommissionen behandle høringssvarene og tage stilling til eventuelle ændringer. Beredskabskommissionen indstiller derefter den risikobaserede dimensionering til vedtagelse i de fire kommunalbestyrelser. Vi forventer at kunne implementere den ny dimensioneringsplan i løbet af første kvartal 2019.

Høringsudkast til risikobaseret dimensionering kan ses her.