Beredskab & Sikkerhed er i luften - og melder om relativ rolig nytårsnat

Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland er i luften og kan melde om en relativ rolig nytårsnat. 

Sammenlægningen af Randers Brandvæsen, Favrskov Brandvæsen og Brand & Redning Djursland er nu en realitet. Det nye fælleskommunale beredskab  trådte i kraft den 1. januar 2016 kl. 00.01.

 Beredskabet var aktiveret fra første minut i det nye år, bl.a. med slukning af brand i et halmoplag ved Rønde, hvor alarmen indløb ca. kl. 23.40. Den første alarm i 2016 indløb kl. 00.48 til en automatisk brandalarm i Randers.

Pressemedelelse: Beredskabsstyrelsen kræver mere end krav om besparelser tillader

Beredskabsstyrelsen har netop afgivet kritisk udtalelse til dimensioneringen af det nye fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Skal styrelsens udtalelse efterleves, er det nødvendigt at hæve serviceniveauet på en række områder. Det harmonerer ikke med de besparelser på beredskabsområdet, som kommunerne samtidig er pålagt.

August 2015: Beredskab & Sikkerhed skal effektiviseres i to faser

Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed - det nye fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner - afholdt møde mandag aften den 10. august 2015. 

Styregruppen indstiller til byråd og kommunalbestyrelser, at det videre arbejde med effektiviseringer af beredskabet forløber i 2 faser.

Bilag fra informationsmøderne

Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til
beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i det nye, fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner

> Hent forslag til besparelser og refleksioner

Spørgsmål og Svar
- som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Sider