Vores vision

Beredskab & Sikkerhed redder liv og beskytter værdier.

Vi forebygger ulykker og støtter borgernes robusthed.

Vi styrker erhvervslivets parathed og vi underbygger kommunernes evne til at fortsætte driften, når alvorlige hændelser rammer.

Vi sikrer Fortsat Drift.