Vores mission

Ved risikostyring og forebyggelse skal vi forhindre alvorlige hændelser i at indtræffe.
 
Med beredskabsplanlægning og et effektivt brand- og redningsberedskab skal vi afbøde konsekvenserne af alvorlige hændelser, hvis de trods forebyggelse alligevel opstår.
 
Med planlægning for fortsat drift skal vi hjælpe borgerne, erhvervslivet og de kommunale organisationer til at opretholde driften eller hurtigst muligt returnere til en normal driftssituation i perioden efter en alvorlig hændelse.