Vores tanker om ledelse

Beredskab og Sikkerhed har nu valgt at offentliggøre vores ledelsesgrundlag. En af vores grundlæggende værdier er åbenhed, og det mener vi også skal omfatte ledelsesgrundlaget.

I mange virksomheder er det Ledelsen med stort L, der skriver ledelsesgrundlaget.

Hos Beredskab & Sikkerhed har medarbejderne skrevet de fleste input til det. Netop fordi vi er en virksomhed med én formel leder og 300 kvinder og mænd, der gerne vil gøre en forskel, så giver det ingen mening, at ledelsen skriver ledelsesgrundlaget.

Det giver langt mere mening, at medarbejderne skriver, hvordan de vil lede virksomheden frem mod succes. Billedet nedenfor siger det hele. Vi må aldrig ende med, at det kun er den røde figur, der går forrest.

Vi skal skabe en virksomhed, hvor flest mulige af de blå mænd og kvinder vil gå forrest og gøre en forskel. Hver dag. Ledelsen i Beredskab & Sikkerhed skal sikre politisk mandat, økonomisk råderum og opbakning, så medarbejderne kan få og skabe en succes. Vi kalder det Unboss.

Du kan se hele ledelsesgrundlaget her.

Og du kan få mere inspiration til at unbosse din virksomhed på unboss.com

ledelses