Skorstensfejning

Skorstensfejning

Fejning af skorstene er lovpligtigt og har bl.a. til formål at forhindre brande og forgiftninger. Skorstensfejergebyret opkræves via ejendomsskatten. Når husejerne modtager deres ejendomsskat, vil gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde være medregnet. Det ekstra arbejde, som husejerne vil have udført, skal afregnes direkte med skorstensfejermesteren.

Skorstensfejeren giver altid information, senest dagen før hans besøg, i form af en seddel i postkassen. Her gør han opmærksom på at man kan ringe, hvis man ikke er hjemme den pågældende dag.

Skorstensfejeren lægger også en seddel i postkassen, hvis man ikke har været hjemme under hans besøg og man ikke har aftalt andet.

Som udgangspunkt fejes skorstenen én gang årligt. Hvis man fyrer mere, kan det ske at skorstensfejeren vurderer i samråd med ejeren, at der skal fejes oftere.