Brandveje

Lovgrundlag for brandveje:
I henhold til bygningsreglementets afsnit om brand.

Adgangsveje:

  • Brandkøretøjer skal kunne føres frem, så der maksimalt er 40 meter til fjerneste adgangsvej.
  • Bredden på brandvejen skal mindst være 2,8 meter.
  • Der skal tages hensyn til brandkøretøjernes drejeradius og derfor skal brandvejen udformes, således at brandkøretøjerne uhindret kan komme frem.
  • Hvis der etableres bomme eller lignende, skal der opsættes nøgleboks efter aftale med Beredskab og SIkkerhed.
  • Skal være synlig og evt. tydeligt markeres med f.eks. pullerter, så afmærkningen også er tydelig, når der ligger 10 cm sne.
  • Brandveje skal altid være farbare og rydelige uanset årstid.

Skiltning:

  • Skiltning af brandvej skal godkendes af Beredskab & Sikkerhed i hvert enkelt tilfælde og der accepteres kun røde skilte med hvid tekst.

Belægning:

  • Tilkørselsveje og brand- og redningsarealer skal befæstes, så de kan optage belastning fra akseltryk på brandkøretøjerne samt støtteben fra drejestige.
  • Skal kunne bære en totalvægt på mindst 18 tons.