Brandveje

Redningsberedskabets materiel skal hurtigt og sikkert kunne føres frem til redningsberedskabets primære indsatsveje. For at sikre det, kan der stilles krav om brandveje.

Brandveje bruges som fællesbetegnelse for adgangs- og tilkørselsveje samt brandredningsarealer. Fællesbetegnelsen dækker også vendepladser til redningsberedskabets køretøjer og udstigningsområder, hvor mandskabet kan stige ud af køretøjerne og tage det udstyr fra vognen, der er nødvendigt i forbindelse med indsatsen.

Lovgrundlag for brandveje:
Lovgrundlaget findes i bygningsreglementets kapitel 5 om brand.