Brandhaner

Kommunalbestyrelsen skal ifølge beredskabslovens § 15 sørge for, at der en tilstrækkelig vandkapacitet, således at der kan ydes en forsvarlig slukningsindsats ved brand.

Derfor opsætter Beredskab & Sikkerhed brandhaner i tættere bebyggede områder samt industrikvarterer.

Brandhanerne er Beredskab & Sikkerheds ejendom og der må ikke tages vand fra brandhanerne, uden en forudgående skriftlig aftale med brandvæsenet og det lokale vandværk.

Du skal derfor altid søge om at bruge vand fra en brandhane ved det lokale vandværk og ved Beredskab & Sikkerhed.

Hvis der konstateres ulovlig brug og aftapning fra brandhanerne, vil dette medføre en politianmeldelse.

Hvis du oplever, at andre tapper vand fra brandhanerne, så kontakt Beredskab & Sikkerhed på 89 152 112 eller på post@bsik.dk

Eftersyn:
Alle operative brandhaner bliver efterset mindst én gang årligt.

Et eftersyn indeholder bl.a. funktionsafprøvning af brandhanen, frostsikring, smøring samt en markering af at brandhanen er ok.

Alle brandhaner er GIS-kodet:

Det er Beredskab & Sikkerhed eller Falck, der foretager dette eftersyn, men det sker efter en forudgående aftale med det lokale vandværk, da der vil kunne forekomme "brunt" vand i rørene hos forbrugerne umiddelbart efter eftersynet. Beredskab & Sikkerhed yder ikke erstatning, på baggrund af "brunt" vand i rørene, da eftersynet er varslet til vandværkerne.

Alle operative brandhaner er GIS-positioneret, hvilket betyder, at brandmændene kan finde nærmeste brandhane på tankvognens navigationsskærm. På skærmen kan brandmændene også aflæse, hvor mange liter vand den enkelte brandhane kan yde. Det kan få afgørende betydning for vores indsats i tilfælde af brand.