Grenaa Brandstation bliver ny base for B45’s servicefolk

B45’s servicemedarbejdere rykker ind på brandstationen i Grenaa

Et utraditionelt partnerskab mellem Beredskab & Sikkerhed og Boligselskabet B45 kan vise nye veje for tæt samarbejde mellem to vidt forskellige organisationer.

Det ambitiøse partnerskab gør op med traditionelle samarbejdsrelationer og forventes at medføre store fordele for både brandfolkene og B45’s servicemedarbejdere. De store smil var da også fremme hos både beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fra Beredskab & Sikkerhed og direktør Anders Lisvad fra B45, da den nye leje- og samarbejdsaftale blev underskrevet.

Skal dele både lokaler og grej
Aftalen betyder, at B45’s servicefolk flytter ind på brandstationen, hvor de både får egne lokaler, og kommer til at dele for eksempel værksteder med Beredskab & Sikkerhed. “Det betyder, at begge parter kan udnytte ressourcerne langt bedre,” forklarer Anders Lisvad. “Vi har begge mange maskiner, der ikke bruges så ofte. For eksempel råder vi nu tilsammen over tre hedvandsrensere som ikke kører i mange timer. Med den her ordning kan vi på sigt erstatte dem med en enkelt renser, der både er mere effektiv og som vil få en langt bedre udnyttelse. Alle skal kunne bruge alles grej.”
“Hos Beredskab & Sikkerhed er vi meget optaget af at lave fremdrift, så det her er ikke en ny tankegang for os,” supplerer Kasper Sønderdahl. “Det handler om at få idéen og vurdere, hvad der er realistisk. På den ene side mister vi noget fysisk plads og på den anden side får vi en økonomisk gevinst, adgang til mere og bedre grej og nogle nye kompetencer.”

Komplementerer hinanden
De to direktører er enige om, at organisationerne kommer lidt i familie med hinanden, og at medarbejderne naturligt bliver en del af en større enhed. “Selv om vi hver især skal afgive lidt selvbestemmelse, er fordelene markante.”
Matchet underbygges også af, at hvor brandfolkene oftest indgår i akut opståede situationer, arbejder boligselskabets folk i høj grad med planlagt vedligeholdelse, der ofte kan skubbes tidsmæssigt. “Det åbner optimale muligheder for et godt samspil, så det giver rigtig god mening,” fortsætter Anders Lisvad, der også spår, at de to endnu ikke er færdige med at udforske samarbejdsmulighederne.

Jagten efter central beliggenhed
Baggrunden for det nye initiativ er et langvarigt ønske fra B45 om at finde mere centralt beliggende servicefaciliteter for på den måde at optimere driften. “Vi har kigget på lokaler mange forskellige steder i byen, men hver gang vi satte passeren i et kort, faldt den naturligt ned midt i brandstationen,“ fortæller driftschef Bjarne Bøhl Pedersen fra B45. Det førte til en uformel snak med beredskabsinspektør Jan Recke, der havde ledige lokaler på brandstationen. “Det ene ord tog det andet, og det udviklede sig hurtigt. Vi kunne se en lang række konkrete fordele ved at dele lokaler, maskiner, værktøj og på sigt muligvis personale.”

Mangler brandmænd i dagtimerne
En af det fælleskommunale beredskabs store udfordringer er at skaffe deltidsbrandmænd i almindelig arbejdstid. “Det er særlig svært, når der er opsving, men det er helt kritisk for os, og derfor arbejder vi målrettet på at sikre beredskabet. Hvor vi skal være knivskarpe, når alarmen lyder, er B45’s folk langt mere fleksible og kan ofte forlade deres arbejde. Derfor har vi et håb om, at nogle af deres medarbejdere vil have lyst til at indgå i beredskabet på stationen,” forklarer beredskabsdirektøren.
Anders Lisvad understreger, at det alene er den enkeltes beslutning, men at boligselskabet principielt har givet grønt lys. “Vi vil gerne vise samfundsansvar og aktivt styrke beredskabet i Grenaa, hvor almene boliger udgør 20 pct. af den samlede boligmasse. Derfor er det ekstra vigtigt for os.”
De to håber samtidig, at det nye samarbejde vil være en øjenåbner for andre lokale virksomheder, så der kan skaffes flere deltidsbrandmænd.

Yderligere oplysninger:

Direktør Anders Lisvad, B45
Telefon 2346 5230

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Beredskab & Sikkerhed
Telefon 5116 7709