Forslag om samarbejde med Østjyllands Brandvæsen om slukning i Hinnerup

Beredskab & Sikkerhed (Randers, Favrskov og Djursland) forbereder udbud af den operative del af brandslukningen. Samtidig er der kommet nye statslige regler for det kommunale redningsberedskab. På den baggrund – og fordi Østjyllands Brandvæsen etablerer ny brandstation i Lisbjerg – foreslår beredskabsdirektøren, at den nuværende station i Hinnerup nedlægges.

Beredskab & Sikkerhed har i dag en aftale med Falck om driften af fem brandstationer, herunder brandstationen i Hinnerup, som rykker ud til ca. 40 hændelser om året. Aftalerne med Falck udløber 31. december 2021. Derfor er Beredskab & Sikkerhed i gang med at klargøre et udbud af det operative beredskab, herunder en vurdering af nuværende stationers placering i forhold til øvrige stationer.

Østjyllands Brandvæsen (Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø Kommuner) er i gang med at opføre en ny brandstation med fuldtidsbemanding i Lisbjerg. Den nye brandstation vil stå færdig ultimo 2021 og vil fremover være nærmeste/ hurtigste enhed for Hinnerupområdet, fordi det bliver en fuldtidsbemandet brandstation, hvor mandskabet opholder sig på stationen og kan afgå så snart alarmen indløber.

Behovet for brandstationer og deres placering er reguleret i Beredskabsloven og Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab, som fastsætter at: ”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der indsættes nærmeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel, uafhængigt af kommunegrænser og grænser for de samordnede redningsberedskaber”.

Kravet om at lade andre redningsberedskaber køre ind over kommunegrænsen, hvis de er nærmeste/ hurtigste udrykningsenhed, blev skærpet i efteråret 2019 – netop for at tilgodese den enkelte borger, som har krav på at få hjælp hurtigst muligt - uanset hvor brandbilen kommer fra.

På baggrund af den skærpelse indstiller beredskabsdirektøren til Beredskabskommissionen, at der indgås aftale med Østjyllands Brandvæsen om dækning af station Hinnerups slukningsområde via kommende ny station Lisbjerg, og at brandstationen i Hinnerup dermed ikke indgår i det kommende udbud af det operative beredskab. Stationerne i Hammel, Randers, Øster Tørslev og Langå vil derimod indgå i det kommende udbud.

Beredskabsdirektør Morten Sønderby udtaler: “Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan fortsætte med brandstationen i Hinnerup. Ikke mindst fordi brandmændene på stationen har gjort det rigtig godt i mange år. Men samtidig er det en god nyhed, at vi fortsat vil kunne tilbyde borgerne i Hinnerupområdet de samme gode responstider, som de har i dag med den nye løsning. I januar 2020 indgik vi et strategisk partnerskab med Østjyllands Brandvæsen om etablering af en fælles vagtcentral og fælles operationschefordning, bl.a. med det formål at skabe mest mulig vagtcentral og ledelsesmæssig støtte for de to beredskaber inden for de økonomiske rammer. Med det kommende samarbejde om slukning i Hinnerup området er det klart forventningen, at vi også på det operative område vil kunne drage fordel af et tæt samarbejde med vores nabobrandvæsen til fælles gavn for borgerne i begge beredskaber”.

Jan Petersen, formand hos Beredskab & Sikkerhed og borgmester i Norddjurs Kommune, bakker op om forslaget og udtaler: ”Vi har i dag et godt og robust beredskab, men vi har samtidig en forpligtigelse til at sikre, at borgerne får den bedst mulige dækning. Med en ny brandstation i Lisbjerg vil Hinnerupområdet få et mindst lige så godt serviceniveau som i dag. Samtidig bliver slukningen fra Lisbjerg billigere end den løsning, vi har i dag – og væsentligt billigere, end hvis vi skulle fortsætte med driften af stationen i Hinnerup, samtidig med at vi indgik en aftale med Østjyllands Brandvæsen”

Byrådet i Favrskov Kommune har forholdt sig til beredskabsdirektørens forslag til Beredskabskommissionen. ”Vi er særligt optaget af trygheden for borgerne i Hinnerupområdet. Her har vi fået bekræftet, at Østjyllands Brandvæsen kan overholde de aftalte responstider fra deres nye station i Lisbjerg”, udtaler borgmester Nils Borring og tilføjer: ”Det er naturligvis vores forventning, at alle kommuner i vores fælles beredskab er indstillet på at bidrage til optimering af opgaveløsningen”.

Forslaget bliver behandlet på Beredskabskommissionens møde den 18. juni.

For yderligere information, kontakt beredskabsdirektør i Beredskab & Sikkerhed, Morten Sønderby på tlf. 40300973 eller mss@bsik.dk, Borgmester Jan Petersen på tlf. 27852451 eller jp@norddjurs.dk, eller Borgmester Nils Borring på tlf. 30308224 eller mail borgmester@favrskov.dk.

-----

Beredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale beredskab, som ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Beredskabet servicerer 225.000 borgere og rykker ud til brande, drukneulykker, færdselsuheld og miljøforurening ca. 1.600 om året. Beredskab & Sikkerhed har indgået et Partnerskab med Østjyllands Brandvæsen omkring etablering af en fælles vagtcentral, som sættes i drift ultimo 2021.