Et beredskab i udvikling - ikke i afvikling

 ”Vi er et beredskab i udvikling og ikke i afvikling”. Sådan faldt ordene fra brandfolkenes fællestillidsmand Jan Møller Nielsen på det seneste møde i MED-udvalget for Beredskab & Sikkerhed. Beredskabet arbejder lige nu med seks konkrete udviklingsspor, der omfatter forbedring af brandfolkenes sikkerhedskultur, rekruttering af flere deltidsbrandmænd, udvikling af frivillig-enheden, brandforebyg-gelse, udvikling af salg og service-aktiviteterne og løbende effektivisering af beredskabet.

Det var da også en tilfreds Beredskabskommission, der i sidste uge kunne godkende årsregnskabet for 2017 for Beredskab & Sikkerhed. 

”Vi ender med et positivt resultat på kr. 3,6 mio. Årsagen hertil er flere engangs-indtægter fra salg af udtjente køretøjer og flere serviceopgaver, der løses for beredskabets ejerkommuner. Dertil kommer indtægter fra et øget antal blinde alarmer og tilbageholdenhed ved materiel-anskaffelser i årets løb”, fortæller Favrskov Kommunes borgmester Nils Borring (S), der er formand for Beredskabskommissionen.

”Vi har i kommissionen besluttet, at årets resultat skal forblive i beredskabet. Der er brug for midler til at starte opbygningen af vores klimaberedskab. Der skal reserveres midler til håndtering af det kommende udbud på brandslukningen i 2020, og der skal investeres i anskaffelse af sikkerhedsudstyr, inventar og brand- og redningsmateriel til brandstationerne”, siger Torben Hansen (S), der udover at være borgmester i Randers Kommune også er næstformand i Beredskabskommissionen.

Bekymringer var der nok af tilbage i 2015 da Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs skulle gå sammen om etableringen af ét fælles beredskab. Dimensioneringsplanen, der bl.a. omfatter antallet af brandmænd på udrykningerne, antal indsatsledere på vagt og antallet af brandstationer, blev justeret, og ny teknologi er indført for at sikre bedre beredskabsdækning i dagtimerne.

”Vi er kommet godt fra start”, siger fællestillidsmand Jan Møller Nielsen. ”Heldigvis valgte vores politikere at halvere kravet om besparelser fra 15 % til ca. 8 %. Det sikrede, at tre brandstationer kunne bevares, og dem kan vi ikke undvære”.

Som fællestillidsmand sidder Jan Møller Nielsen med i Beredskabskommissionen og har derved adgang til at påvirke de politiske beslutninger. ”Det er et spændende arbejde. For to år siden sad jeg og frygtede for beredskabets ve og vel. Nu realiserer vi stille og roligt visionerne for fremtiden. Bøtten er vendt, og vi har god stemning på alle brandstationer”, slutter Jan Møller Nielsen.

 

For yderligere oplysninger:

Borgmester Nils Borring (S), tlf. 3030 8224

Fællestillidsmand Jan Møller Nielsen, tlf. 2537 2100

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, tlf. 5116 7709