Beskyttelsesrum i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner

Lov om Beskyttelsesrum er kompetenceoverdraget til Beredskab & Sikkerhed 

Der er ikke i dag adgang til de på denne liste oplyste beskyttelsesrum. De er aflåste og sikret mod hærværk.  

Det er en statslig beslutning (Forsvarsministeren), hvis og såfremt man vil beslutte, at de mange rum skal klargøres. 

Vi har de seneste tyve år ikke afsat reelle ressourcer til at holde øje med beskyttelsesrum. Lige som alle andre myndigheder, har vi ageret ud fra den virkelighed, vi var en del af. At have afsat penge til at inspicere rummene i alle disse år, ville have medført kritik i forhold til ressourcespild. Vi har omstillet vores virksomhed fra civil beskyttelse til at slukke brand, redde menneskeliv og stå for konkret krisestyring. 

En gennemgang af alle rum på nuværende tidspunkt er ikke aktuelt, og tjener ikke noget aktuelt formål. Der er ikke en militær trussel mod Danmark. De trusler vi i stedet skal gøre os klar til, har en helt anden karakter i 2022. Vi skal have planer for at kunne opretholde driften i samfundets kritiske funktioner, hvis fx elektricitet eller vand forsvinder, og vi skal kunne omstille til fortsat drift af kritisk forsyning og infrastruktur, uanset hvilken hændelse der rammer os. Men i det nuværende verdensbillede har vi svært ved at finde en situation, der kalder på at sende befolkningen i beskyttelsesrum. Der er helt givet behov for flere ressourcer til at opdatere civil beskyttelse anno 2022, som fx Sverige allerede har erkendt. Men det skal være moderne civilbeskyttelse, der passer til det reelle trusselsbillede i dag.  

Beskyttelsesrum er historisk set placeret i de største danske byer efter 2. verdenskrig, da man vurderede at det var der, der var størst risiko for luftangreb. Du kan læse meget mere om de historiske beslutninger omkring beskyttelsesrum på denne hjemmeside: https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/beskyttelsesrum-under-den-kolde-krig-1949-1989/

Beskyttelsesrum i Favrskov

Beskyttelsesrum i Norddjurs

Beskyttelsesrum i Randers

Beskyttelsesrum i Syddjurs