Afbrændingsforbud genindføres i dele af Østjylland

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker, i skove m.v.

Beredskab & Sikkerhed udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra den 2. juli 2018 for Randers, Favrskov, og fastholder eksisterende afbrændingsforbud i Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Beredskab & Sikkerhed har i længere tid fulgt DMI’s tørkeindeks og vejrudsigten for de kommende uger som lover varmt og tørt vejr. På baggrund af denne udvikling genindføres afbrændingsforbuddet.

Forbuddet gælder afbrænding af:

  • haveaffald
  • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • affald fra skovbrug
  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
  • bål, herunder i bålfade.

Forbuddet gælder også brug af:

  • ukrudtsbrænder
  • Ildsteder i naturen, herunder på offentlige pladser
  • grill i naturen, herunder på offentlige pladser

Brug af grill tillades på fast, ubrændbart underlag på egen ejendom såfremt der udvises forsigtighed. Lad aske blive i den tillukkede grill.

Særligt til rygere: Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere.

Beredskab & Sikkerhed følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.

Se mere hos Beredskabsstyrelsen