Afbrænding af haveaffald

Det er ikke beredskabet som afgør, om du må brænde affald af eller ej.

Al kontakt om afbrænding skal derfor ske til miljøafdelingen i din egen kommune.

Du må ikke brænde dit haveaffald af. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det på kommunens genbrugsstationer!

Se mere i denne guide om afbrændingsregler.