Stillingsopslag: Servicemedarbejder og instruktør

Servicemedarbejder og instruktør hos Beredskab & Sikkerhed - skal det være dig?

Salg & Service har ansvaret for beredskabets interne og eksterne uddannelser, materiel, køretøjer og indvendig vedligeholdelse af vores brandstationer. Vi har travlt og søger derfor en ny kollega med hænderne skruet rigtig på. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Flad struktur med områdekoordinatorer.

Danske Beredskaber har i denne artikel set nærmere på Beredskab og Sikkerheds organisering med områdekoordinatorer.

Organiseringen med områdekoordinatorer, som varetager den samlede opgaveløsning i geografiske områder, giver en flad ledelsesstruktur, og en meget alsidig hverdag for medarbejderne.

Det giver også en god kontakt til deltagerkommunerne, der har én indgang til beredskabet.

Positive arbejdspladser er en forudsætning for vores beredskab

Uden opbakning fra virksomhederne i Randers, Favrskov og på Djursland havde vi slet ikke noget beredskab. Vores deltidsansatte brandmænd skal have deres fuldtidsjob tæt på brandstationen - ellers kan de ikke nå frem til stationen, klæde om og køre ud af garagen på 5 minutter. Derfor er vi som beredskab dybt afhængige af et godt og tæt samarbejde med erhvervslivet i de kommuner, vi betjener.

Læs om to af virksomhederne, hvor vores brandmænd er ansat i denne artikel.

Udbud: Drift af brandstationerne i Hinnerup og Hammel.

Beredskab & Sikkerhed sender driften af to brandstationer i udbud. Det er stationerne i Hinnerup og Hammel i Favrskov Kommune, som udbydes for en periode på tre år. Driften skal overtages den 1. januar 2019.

Udbuddet er delt, så der kan bydes på driften af stationerne i henholdsvis Hinnerup eller Hammel hver for sig, eller der kan gives et samlet tilbud. I udbuddet ligges særlig vægt på arbejdet med arbejdsmiljøet, som udgør en væsentlig parameter i vurderingen af tilbuddene.

Beredskab & Sikkerhed søger brandmænd

Beredskab & Sikkerhed har fortsat ledige stillinger som deltidsansat brandmand på station Hadsten, Hornslet, Kolind, Ebeltoft og Fjellerup.

Som brandmand indgår du i et stærkt fællesskab, hvor din indsats gør en forskel for det lokalsamfund, du er en del af.

Vi søger både brandmænd til udrykning i dagtimerne og i aften- og nattetimerne. Dvs. at du godt kan søge om et job hos os selvom du ikke bor i nærheden af en brandstation. Blot skal du så i dagtimerne kunne nå frem til brandstationen og rykke ud inden for 5 minutter.

Ny rekord i blinde alarmer på landsplan

383 gange er Beredskab & Sikkerhed rykket ud til blinde alarmer i 2016 fra ABA-anlæg. Det svarer til ca. 25 % af alle udrykninger i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Alarmerne skyldes primært uforsigtighed ved madlavning og håndværkere, der ikke er opmærksomme på at støv m.v. kan aktivere alarmerne. Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: http://brs.dk/omstyrelsen/presse/nyheder/Pages/2017_07_04_ny-rekord-i-bl...

Laveste antal omkomne ved brand i 40 år

I Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner omkom kun én person ved brand i 2016. I 2015 omkom fire personer tilsammen i de fire kommuner.

Beredskabet skyder nytåret ind med fokus på fyrværkeri

Fire dage efter juleaften er årets salg af fyrværkeri kommet godt i gang. Hos Beredskab og Sikkerhed er dagen i dag - den 28. december - udnævnt til ’Store Fyrværkeridag’. Det kommunale beredskab tager på stikprøvekontroller hos de godt 100 salgssteder i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Samtidig giver beredskabet en række gode råd til de mange forbrugere, der netop i disse dage er ved at købe ind til en festlig nytårsaften.

Sider