Voldsomt pres på beredskabet nytårsnat

Meget store brande og flere samtidige hændelser prægede nytårsnat for Beredskab & Sikkerhed

Nytårsaften startede roligt for det fælleskommunale beredskab i Randers, Favrskov og Djursland. Fra kl. 18.00 og til midnat indløb kun få meldinger om ild i affaldscontainere og en enkelt automatisk brandalarm.

Kl. 00.46 aktiveres Beredskab & Sikkerhed til stor gårdbrand i Lading i Favrskov Kommune. 3 af 4 længer stod i flammer. Indsatsleder-1 samt station Hinnerup, station Hammel og station Hadsten må indsættes og ekstra tankvogn rekvireres fra Midtjysk Brand & Rednings station i Fårvang.

Samtidig med hændelsen i Lading indløber der kl. 01.29 melding om brand i dobbeltcarport og redskabsskur i Hinnerup, ligeledes i Favrskov Kommune. Branden var meget tæt på et villa/rækkehus. Nærmeste ledige brandstation er Østjyllands Brandvæsen, som blev rekvireret hertil. Indsatsleder-2 fra Beredskab & Sikkerhed indsættes.

For at sikre et intakt beredskab i Favrskov Kommune køres det ene af de to slukningstog fra Randers til Hadsten for at holde standby, såfremt en tredje hændelse skulle opstå.

Kl. 01.41 aktiveres det andet slukningstog i Randers sammen med Indsatsleder-3 til brand i etageejendom.

Kl. 02.01 aktiveres slukningstoget i Grenå sammen med Indsatsleder-4 til tagbrand i etageejendom i Grenå. En ekstra stigevogn fra Randers kaldes til assistance.

Kl. 02.22 – mens slukningen stadig pågår ovre i Lading - indløber melding om ny gårdbrand i Favrskov Kommune – denne gang i Hinnerup. Indsatsleder-2 og slukningstoget fra Randers, der holdt standby i Hadsten, afsendes på denne opgave, ligesom der rekvireres assistance fra Østjyllands Brandvæsen, da branden er meget voldsom.

I løbet af nytårsaften og -nat har Beredskab & Sikkerhed bl.a. håndteret 2 store gårdbrande, 3 brande i etage-ejendomme, 1 brand i carport/udhus, mindst 8 containerbrande og automatiske brandalarmer.

Alle 4 indsatsledere har været i aktion samtidig.

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl konkluderer, at det har været en nat med voldsomt pres på beredskabet – særligt i Favrskov Kommune. ”Brande i affaldscontainere er selvfølgelig ventet nytårsaften, men 3 samtidige hændelser i Favrskov Kommune, hvoraf 2 er store gårdbrande - det er helt usædvanligt. Og det har helt klart givet ventetid på brandbilerne”, siger Kasper Sønderdahl og fortsætter: ”Nytårsnat har vi fordoblet antallet af indsatsledere i vagt i forhold til en hverdag. Vi har lavet samdrift mellem stationerne på tværs af kommunegrænser. Vi har haft fremskudte beredskabsenheder i brug. Og vi har fået hjælp fra vores gode naboberedskaber i Midt- og Østjylland. Det har været en hektisk nat, hvor brandmænd, indsatsledere og vagtcentral har kæmpet en fantastisk flot kamp for at få enderne til at nå sammen”.

 

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl kan kontaktes ved evt. spørgsmål på tlf. 5116 7709.