Falck slukker brand i Hammel og Hinnerup frem til 2021

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland har på møde den 15. november 2017 besluttet at tildele Falck Danmark brandslukningsopgaven i Hammel og Hinnerup fra 1. januar 2019 og frem til 31. december 2021. 

Opgaven har været i udbud og Falck Danmark afgav tilbud. Der er foretaget sammenligning med beredskabets krav til sikkerhed for mandskabet, til kvalitet og driftsstabilitet og der er foretaget sammenligning med den pris, som beredskabet selv vil kunne varetage brandslukningsopgaven for. 

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl er tilfreds med Beredskabskommissionen beslutning. ”Vi har i dag et stærkt og velfungerende samarbejde med Falck, som vi ser frem til at fortsætte i den kommende periode”, fortæller Beredskabsdirektøren.

Hos Falck er divisionsdirektør Diana Sørensen glad for beslutningen: ”Vi har været leverandør til Beredskab & Sikkerhed og før det til Favrskov Kommune i en lang årrække. Det er glædeligt, at vi både på sikkerhed, kvalitet og pris fortsat kan være en attraktiv samarbejdspartner”, siger Diana Sørensen, der er ansvarlig for Falcks brandslukning i Danmark.

Aftalen træder først i kraft fra januar 2019, men for Beredskabsdirektøren var det afgørende, at der allerede i 2017 blev truffet beslutning om driften fremadrettet. ”En udbudsrunde medfører masse af spekulation og uro i organisationen. For mig er det afgørende, at vi så tidligt som muligt kan sikre afklaring for de brandmænd, hvis arbejde er omfattet af udbuddet. Jo mere åbenhed og jo hurtigere afklaring - jo gladere brandfolk og jo mere stabil drift får vi også i Beredskabet”, fortæller Kasper Sønderdahl.