Beredskab & Sikkerhed indvier nye redningskøretøjer

Over 8 mio. kroner investerer Beredskab & Sikkerhed de kommende to år i nye køretøjer til brandstationerne i Randers, Favrskov og på Djursland.

Onsdag den 13. december indvies de første; nemlig en ny redningsvogn til station Hornslet og tilsvarende ny redningsvogn på station Grenå. De to nye redningsvogne er kombi-køretøjer, der kan fungere som redningsvogne, miljø- og kemikalieberedskab.

Køretøjerne er beregnet til færdselsuheld med fastklemte, lastbil- og busulykker, ulykker med letbanen og større miljø- og kemikalieuheld. Køretøjerne indrettes med materiel på specialbyggede vogne, som brandmændene hurtigt kan køre ud på skadestedet og anvende alt efter opgavens art og omfang.Nye redningsvogne
Køretøjerne er af typen Mercedes-Benz Atego 918F og de er solgt og leveret af Ejner Hessel A/S i Aarhus. Transportkassen på redningsvognene er opbygget hos Brdr. Plagborg A/S i Vejle og brandmændene på station Hornslet og Grenå har bidraget med opbygning af de specialbyggede vogne, der er indrettet til udstyret.

”Faktisk har brandmændene været med i indkøbsprocessen fra først færd”, fortæller Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl. ”Først på året indhentede vi tilbud fra fire forskellige forhandlere og brandmændene var sammen med vores logistikchef på rundtur for at afprøve køretøjernes egenskaber. Valget faldt på Mercedes og vi har haft et fantastisk godt samarbejde på den front”, siger Kasper Sønderdahl og fortsætter: ”Både vores leverandører og især vores brandmænd har gjort en kæmpe indsats for at få disse køretøjer klar til drift. Der er lagt mange, mange timers arbejde i at få alt til at fungere ned i mindste detalje”.Materielreoler til redningsvogne

Køretøjerne er bl.a. udstyret med frontspil (5,4 T), der kan anvendes til kæderedning ved frigørelse. Der er placeret jordingssæt til Letbanens køreledninger. Løftepuder til frigørelse af cyklister under tunge køretøjer. Frigørelsesværktøj, der kan klippe i lastbiler og busser. Kemikalie-indsatsdragter og rensetelt, pumpeudstyr, opsamlingskar samt udstyr til brøndredning.

Alle brandstationer har udstyr til frigørelse ved almindelige færdselsuheld. Ved uheld med tunge køretøjer (lastbil/bus) afsendes de nye redningsvogne fra enten Grenå, Hornslet eller Randers.